Senin, 07 Maret 2011

TAROMBO TOGA SINAGA

Seperti dipercaya bahwa cikal bakal suku batak berasal dari sianjur mula-mula dipusuk buhit di jajaran pegunungan bukit barisan yang memeluk danau toba nan indah yaitu si raja batak berasal.

Ibu si raja batak adalah si boru deak parujar yang diperintahkan dewa tertinggi Debata mulajadi nabolon turun ke bumi.

Si raja batak mempunyai dua orang putera yaitu:
1. Guru Tatea Bulan
2. Raja Isombaon

Guru Tatea Bula dengan istrinya Si Boru Baso Burning mempunyai lima orang putera:
1. Raja Biak-biak
2. Tuan Saribu Raja
3. Limbong Mulana
4. Sagala Raja
5. Malau Raja

Dan empat orang puteri:
1. si Boru Pareme
2. Si Boru Antting Sabungan
3. Si Boru Biding Laut
4. Si Boru Nan tinjo

Sedaang raja Isumbaon mempunyai tiga orang Putera:
1. Tuan Sorimangaraja
2. Raja Asi-asi
3. Sangkar Somarlindong

semua keturunan si Raja Batak dapat di bagi kedalam dua golongan besar yaitu turunan Guru Tatea Bulan atau golongan Bulan (kelompok pemberi puteri=pangalapan boru hula-hula) dan keturunan Raja Isumbaon atau golongan Matahari kelompok Boru karena Tuan Sorimangaraja mempersunting dua orang puteri Guru Tatea Bulan

Kedua golongan ini yaitu golongan Bulan dan Matahari digambarkan didalam bendera Batak (bendera Sisingamangara) dengan gambar bulan dan matahari.

Kepada kedua Puteranya Si Raja Batak mewariskan masing-masig satu set buku. Kepada Guru Tatea Bulan Si Raja Batak mewariskaan surat Agong yang berisikan ilmu kedatuan (hadatuan), ilmu kewiraan (Habeguan), ilmu silat(Parmonsahon), ilmu kesaktian(Pangaliluan)

sedangkan kepada Si Raja Isombaon Si Raja Batak Mewariskan Surat Tombaga Holing berisikan ilmu Ketatanegaraan (ruhut-ruhut ni harajaon), Hukum peradilan ( Parahuman), ilmu pertanian (Parhaumaon, ilmu perekonomian & Perniagaan (pertiga-tigaan), seni ukir (panggorgaon.

Putera Sulung Tatea Bulan Si Raja Biak-Biak pergi meninggalkan tanah kelahiranya Si Anjur Mula-mula menuju Tanah Aceh Sehingga didak diketahui keturunannya. Dari putera kedua yaitu Tuan Saribu Raja, Guru Tatea Bulan memperoleh dua orang cucu yaitu:
1. Si Raja Lontung: hasil perkawinannya dengan Boru Pareme
2. Si Raja Bor-bor: hasil perkawinannya denga Nai Mangiring Laut

selanjutnya si Raja Lontung mempunyai tuuh orang putera:
1.Toga Sinaga
1.Toga Situmorang
3.Toga Pandiangan
4.Toga Nainggolan
5.Toga Simatupang
6. Toga Aritonang
&.Toga Siregar

Dan puteranya yang kawin dengan marga Sihombing dan Simamora. Putera Pertama Si Raja Lontung yaitu Sinaga mempunyai 3 orang putera:
1.Si Raja Bonor
2.Si RAja Ompu Ratus
Si Raja Uruk

Dan masing-masing puteranya ini mempunyai 3 putera orang:
1.Raja Pande
2.Tiang Nitanga
3 Suhut Ni Huta

Si Raja Ompu Ratus Berputera:
1.siratus
2.Sitinggi
3.Siongko

Si Raja Uruk berputera:
1.Sihatahutan
2.Sibarita
3.Datuhurung

salah satu keturunan Toga Sinaga yang terkenal adalah Ompu Palti Raja Keturunan SI Raja Bonor.
dari ketiga Putera Toga Sinaga dan sembilan cucunya maka dikenallah Toga sinaga dengan Sebutan : SITOLU OMPU SI SIA AMA.

2 komentar: